Budokrusz, katalog produktów 2013

Projekt, opracowanie layoutu i makiety. Obróbka zdjęć, fotomontaże.
Skład i przygotowanie do druku.