Budokrusz, katalog produktów 2012

Projekt, opracowanie layoutu i makiety. Obróbka zdjęć, fotomontaże.
Skład i przygotowanie do druku.