Landing page – kompleksowe wsparcie wydawnictwa

Projekt, skład i przygotowanie materiałów promocyjnych:
Strona Internetowa. Aplikacja. Ulotki.