Bacha

Katalog produktowy.
Projekty, opracowanie layoutu, współpraca przy opracowaniu makiety,
skład i przygotowanie do druku oferty handlowej dla firmy Bacha