Lasy Państwowe, kalendarz 2016-17

Kalendarz planszowy dla Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.
(materiał konkursowy)