Protefix

Projekt, przygotowanie do druku materiałów promocyjnych: broszury informacyjnej, ulotek, materiałów informacyjnych dla farmaceutów.