Seria książek dla dzieci – Lasy Państwowe

Projekty opracowanie layoutu, współpraca z ilustratorem oraz skład książek dla dzieci dla Lasów Państwowych.
Całe publikacje można podejrzeć na stronie www.lasy.gov.pl